Hoppa till huvudinnehåll

Parkering och garage

Parkeringsplatser och garage hyrs i första hand ut till våra hyresgäster som hyr eller skall hyra en bostad i samma område.

I mån av plats hyr vi även ut till icke hyresgäster med ett förbehåll om att det kan komma att sägas upp till förmån för boende hyresgäster, om brist uppstår.

Parkeringsplats

Parkeringsplatser finns i anslutning till alla våra bostäder, i vissa områden finns även bilplats med motorvärmaruttag eller laddboxar.

Garage

I vissa av våra områden finns kall- och varmgarage. På ett fåtal områden finns carport.

Moms på parkering- och garageplats

För dig som inte bor i området där fordonsplatsen finns tillkommer 25% moms på månadshyran.

Ansvar under vintern

När du hyr en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport.

Laddplats för elbil

Kontakta oss innan du köper en elbil. Degerforsbyggen vill gärna erbjuda laddplatser till alla som önskar men det finns inte alltid tekniska förutsättningar för det.

Därför uppmanar vi alla våra bostadshyresgäster att kontakta oss innan man köper en elbil. Då kan vi utreda om vi har förutsättningarna att erbjuda en laddplats i anslutning till bostaden.

Vi vill även passa på att påminna om att det inte är tillåtet att ladda bilen i ett vanligt vägguttag. Vi följer Elsäkerhetsverkets rekommendationer och laddning i vanligt vägguttag medför en brandrisk.

Övrigt

Tänk på att gästparkeringarna endast är till för besökande!