Hoppa till huvudinnehåll

Parkering och garage

Parkeringsplatser och garage hyrs i första hand ut till våra hyresgäster som hyr eller skall hyra en bostad i samma område.

I mån av plats hyr vi även ut till icke hyresgäster med ett förbehåll om att det kan komma att sägas upp till förmån för boende hyresgäster, om brist uppstår.

Parkeringsplats

Parkeringsplatser finns i anslutning till alla våra bostäder, i vissa områden finns även bilplats med motorvärmaruttag eller laddboxar.

Garage

I vissa av våra områden finns kall- och varmgarage. På ett fåtal områden finns carport.

Moms på parkering- och garageplats

För dig som inte bor i området där fordonsplatsen finns tillkommer 25% moms på månadshyran.

Ansvar under vintern

När du hyr en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport.

Övrigt

Tänk på att gästparkeringarna endast är till för besökande!