Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Degerforsbyggen AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur degerforsbyggen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglighetsanpassad, den kan innehålla brister som gör att den inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte ingått i granskning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från degerforsbyggen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela Degerforsbyggen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Reception / växel

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen
Vår leverantör har analyserat webbplatsen och validerat koden enligt Web Content Accessibility guidelines (WCAG) 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Vi har också med hjälp av FUNKA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gjort en analys av degerforsbyggen.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

De punkter som återstår att kontrolleras och eventuellt åtgärdas är:

 • RD10 Gränssnittet ska fungera väl i olika skärmbredder
 • RD40 Webbplatsen ska vara fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent
 • NL20 Gränssnittet kan styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm
 • CP10 Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ska tillsammans ge tillräckliga kontraster
 • ST60 Text som visuellt fungerar som rubriker ska också vara kodade som rubriker
 • ST120 Listor ska vara korrekt kodade och användas på rätt sätt
 • FS140 När fel uppstårska det meddelas tydligt för användaren
 • FS180 När det är möjligt ska det framgå hur felen kan åtgärdas
 • SW70 När status ändras ska hjälpmedelsanvändaren informeras utan att fokusmarkeringen flyttas
 • US20 Begripligheten av instruktioner och hänvisningar ska inte vara beroende av användarens förmåga att se och höra
 • WAD40 Sökfunktion

Senaste bedömningen blev klar den 8/9 2020