Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Mallbild exempel

1949 blev Medborgargatan 16-19 som byggdes av bygggmästare Axel Olofsson klar för inflyttning.

1950-1953 byggdes Skolgatan 11-23.

1950 bildades Degerfors Stiftelse Hus för dess fastigheter med HSB som förvaltare.

1962. Den 12 mars bildades AB Degerforsbyggen. Bolaget ska inom Degerfors kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Styrelsen utgjordes av:

Riksdagsmannen
Karl Göran Pettersson
Degerfors

Härdverksföreståndaren
Torsten Finnström
Degerfors

Ingenjören
Bengt Yngve Hellgren
Degerfors

Ombudsmannen
Folke Erik Bengtsson
Nacka

Verkställande direktören
Folke Magnus Teodor Söderquisth
Karlskoga

Järnsynaren
Gustaf Sigfrid Andersson
Degerfors

Laboranten
Karl Erik Dahlström
Degerfors

Installatören
Arne Mattias Gadde
Degerfors

Expeditören
Karl Olof (Olle) Pettersson
Degerfors

Direktören
Nils Gustaf (Gösta) Blomqvist
Stockholm


1978. Den 16 maj blev Riksbyggen delägare till 40 % och svarade för ekonomisk och teknisk förvaltning.

1996. Den 1 jan upphörde Riksbyggens ekonomiska förvaltning och kommunen övertog ägandet. Personalen på ekonomiavdelningen anställdes i moderbolaget och Degerforsbyggen köpte tjänster av bolaget.

1996. Den 30 juli registrerades Degerforsbyggen AB

1998. Den 1 jan upphörde Riksbyggens tekniska förvaltning och personalen anställdes i Degerforsbyggen AB.

2003. Degerfors kommuns fastighetsavdelning överotgs av bolaget och det bildades då ett nytt affärsområde, Kommunfastigheter.

2007. Den 1 jan övergick personalen på ekonomiavdelningen från moderbolaget till Degerforsbyggen AB.

2007. Den 1 jan överfördes industrifastigheterna till det nybildade Degerfors Industrihus AB.