Hoppa till huvudinnehåll

Klimatinitiativ

Degerforsbyggen är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

I Degerforsbyggens beslutade affärsplan återfinns Ekologisk Hållbarhet som ett av tre huvudmålområden, detta målområde syftar till att bidra till en minskad miljöpåverkan och resursanvändning. De uppsatta målområdena korrelerar med det av Sveriges Allmännytta framtagna klimatinitiativet.

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Mer information om klimatinitiativet hittar du på www.sverigesallmannytta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..