Hoppa till huvudinnehåll

  

Digitalt nyckelskåp.

För att underlätta och säkerställa en smidig och säker nyckelhantering hos Degerforsbyggen använder vi oss av ett digitalt nyckelskåp. Genom en utkvitterad passerbricka kan du som entreprenör hämta ut nyckel hos oss helt på egen hand.

Beskrivning av nyckelhantering

 • Åtkomstkontroll: Entreprenörer kommer att tilldelas en personlig passerbricka och pinkod för att få åtkomst till nyckelrummet och det digitala nyckelskåpet. Passerbrickan måste användas varje gång åtkomst krävs.
 • Nycklar: Uthämtning av nycklar sker via det digitala nyckelskåpet. Den personliga passerbrickan identifieras vid informationsskärmen för att aktivera sökning av nyckel och registrerar att personen med den passerbrickan hämtar en nyckel.
  • Ansvar: Entreprenören är ansvarig av hantering av passerbricka och nycklar under enligt signerad kvittens.
 • Registrering: Passerbrickan tilldelas i samband med signering av kvittens och registrering i digitala nyckelsystemet.
 • Säkerhet: Passerbrickan och pinkod är personlig och får inte överlåtas till någon annan person. Förlust eller stöld av passerbricka eller nyckel måste rapporteras omedelbart till Degerforsbyggen.

Kvittens för passerbricka

Vid utlämning av passerbricka ska entreprenör signera en kvittens som stryker mottagande av passerbricka till nyckelrum och nyckelskåp. Passerbricka och kvittens delas enbart ut till de entreprenörer som har ett signerat ramavtal eller signerat hanteringsavtal med Degerforsbyggen.

Förhållningsregler

 • Förvara nycklar och passerbricka på ett betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer, då förlorade nycklar kan medföra kostsamma ändringar av låssystemet.
 • Aldrig skilja nyckel/passerbricka från säkerhetsvajer och/eller kodbricka.
 • Inte låna ut nycklar/passerbrickor till någon obehörig.
 • Inte tillverka kopior av någon nyckel.
 • Inte märka någon nyckel/passerbricka så att den av obehörig kan identifiera till avsedd adress eller avsett lås.
 • Inte någon nyckel förändras vare sig avseende märkning eller utförande.
 • Omedelbart anmäla eventuell förlust av nycklar/passerbrickor till Degerforsbyggen.
 • Vid förlust av nycklar ersätta Degerforsbyggen kostnaden för låsbyte och eventuella kringkostnader med anledning av bytet och/eller annan skada som uppstår på grund av obehörigt tillträde till fastigheten.
 • Huvudnyckel återlämnas var dag innan 17:00.

Krav på ansvarsförsäkring

Entreprenören ska ha en giltig ansvarsförsäkring som kan täcka eventuella skade- och åtgärdskostnader vid borttappad nyckel. Försäkringsbeloppen ska vara minst 20 prisbasbelopp.

Försäkringscertifikat eller bevis på ansvarsförsäkring ska lämnas till Degerforsbyggen innan passerbricka till nyckelskåpet kan kvitteras ut av entreprenör.