Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Mallbild exempel

Som kommunalägt bolag har Degerforsbyggen AB en politiskt sammansatt styrelse som består av följande ordinarie ledamöter:

Anna Nordqvist, Ordförande
Gertowe Thörnros, Vice ordförande
Örjan Samuelsson
Sören Hedberg
Peter Nyström
Fred Kiberu Mpiso
Anita Bohlin-Neuman

Suppleanter:
Tuula Bäckman, Petra Erixon, Leo Visuri, Robert Breitner, Lennart Johansson, Ann Alvenfors, Asko Leppänen

Revisorer:
Ordinarie: Hans Olsson, Annika Blomgren, Björn Nordenhaag
Suppleant: Peter Söderman