Hoppa till huvudinnehåll

Organisation Degerforsbyggen

Degerforsbyggen AB är ett helägt bostadsföretag till Degerfors kommun. Företaget äger bostäder, servicehus, kontors- och affärslokaler.

Vårt fastighetsbestånd innefattar 837 lägenheter och 113 lokaler totalt 70 858 kvm som är fördelat på fyra områden: Degerfors, Strömtorp, Svartå och Åtorp.

VD

Rickard Erhard
rickard.erhard@degerforsbyggen.se
0586-485 57

Fastighetschef AO Bostäder

Petter Klav
petter.klav@degerforsbyggen.se
0586-485 63

T.f. Fastighetschef AO Kommunfastigheter / Degerfors Industrihus AB

Petter Klav
petter.klav@degerforsbyggen.se
0586-485 63

Ekonomi- och Administrativ chef

Sofie Martin
sofie.martin@degerforsbyggen.se
0586-485 23

Redovisningsadministratör

Eva-Lena Persson
eva-lena.persson@degerforsbyggen.se
0586-485 62

Fastighetsekonom

Emelie Björndahl Svensson
emelie.bjorndahlsvensson@degerforsbyggen.se
0586-485 53

Informationsadministratör

Inger Oskarsson
Inger.oskarsson@degerforsbyggen.se
0586-485 54

Områdesvärd

Viktor Eriksson
viktor.eriksson@degerforsbyggen.se
0586-485 59

Linda Dahl
linda.dahl@degerforsbyggen.se
0586-485 58

Lokalvärd

Johan Persson
johan.persson@degerforsbyggen.se
0586-485 70

Teknisk samordnare

Andreas Wall
andreas.wall@degerforsbyggen.se
0586-485 74

Värme, ventilation

Peter Karlsson
peter.karlsson@degerforsbyggen.se

Elinstallatör

Roger Stenberg
roger.stenberg@degerforsbyggen.se

Andreas Sandvall
andreas.sandvall@degerforsbyggen.se

Fastighetsskötare

Jimmy Glavå
jimmy.glava@degerforsbyggen.se

Lars Johansson
lars.johansson@degerforsbyggen.se

Håkan Larsson
hakan.larsson@degerforsbyggen.se

Philip Eriksson
philip.eriksson@degerforsbyggen.se