Hoppa till huvudinnehåll

Affärsidé och vision

Mallbild exempel

Affärsidé

Vi skall på ett hållbart sätt äga och förvalta bostadsfastigheter med mångfald, trygghet och kvalitet.

På uppdrag av Degerfors kommun skall vi på ett hållbart sätt förvalta kommunens fastigheter.

Vision

En hållbar värd för en attraktiv kommun

- Vi arbetar aktivt med de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
- Vi deltar aktivt i utvecklingen av kommunen tillsammans med vår ägare, hyresgäster, kunder och andra
- Vi strävar efter ett brett erbjudande som tilltalar de som vill och kan hyra av oss
- Genom vårt sätt att arbeta och vad vi erbjuder skapar vi förtroende som gör att våra kunder rekommenderar oss för andra; man pratar gott om oss
- Vi är en attraktiv arbetsplats som knyter till oss, utvecklar och behåller den kompetens vi behöver för att göra ett bra jobb
- Vi är seriösa och långsiktiga för hållbar framgång