Hoppa till huvudinnehåll

  

Info om värmen i din lägenhet

Element

Variationer av inomhustemperaturen är vanliga när sommaren slår över mot höst eller när vår slår över mot sommar, eftersom utomhustemperaturen pendlar kraftigt. Det gör att cirkulationspumpen som är kopplad till radiatorkretsen slår av och på i tid och otid.

Temperaturen i din lägenhet ska vara 20–21 grader celsius mitt i rummet, en meter över golvet. Om du upplever det kallt i lägenheten finns det lite tips på vad du kan tänka på att kontrollera innan du felanmäler:

*Kontrollera så att termostaten på elementet står i maxläge.

Det kan också hända att piggen som sitter i ventilhuset bakom termostaten fastnat i ett läge. Rummen upplevs då svalare än andra eftersom ventilen är låst i ett begränsat läge som förhindrar rätt mängd varmvatten att cirkulera i elementet. Det är bra att motionera termostaten 2–3 gånger om året genom att skruva in och ut handratten till botten i båda riktningar några gånger för att förebygga att piggen fastnar.

*Placera inte möbler eller någon annan inredning framför elementen som kan blockera värmespridningen från elementen.

*Ha inte maxläge på köksfläkten i onödan, då en fläkt transporterar ut värme snabbare än vad elementen hinner leverera.

*Om det är drag från fönster, dörrar eller golv kan det upplevas kallt.

*Om det vädras ovanligt mycket kan värmen försvinna snabbare än vad elementen hinner leverera.